Skip to content

Cod y gweinidogion

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Cod gweinidogol.

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Disgwylir i ymddygiad cyfansoddiadol a phersonol gweinidogion fod o’r safon uchaf wrth iddynt arfer eu dyletswyddau.

Mae'r cod y gweinidogion, a gyhoeddwyd gan Brif Weinidog Cymru, yn rhoi arweiniad i weinidogion ynghylch sut y dylent weithredu a threfnu eu busnes er mwyn cynnal y safonau hyn. Yn benodol, disgwylir iddynt barchu Saith Egwyddor Bywyd Cyhoeddus ac egwyddorion ymddygiad gweinidogol. Mae'r cod yn berthnasol i Ysgrifenyddion y Cabinet, Weinidogion a'r Cwnsler Cyffredinol.

Cyhoeddi gwybodaeth

Mae'r Cod Gweinidogion yn ei gwneud yn ofynnol cyhoeddi'r wybodaeth ganlynol bob blwyddyn:

  • nifer, enwau a bandiau cyflog cynghorwyr arbennig a chost eu cyflog yn gyffredinol
  • rhestr o fuddiannau perthnasol gweinidogion
  • rhestr o roddion a lletygarwch gwerth mwy na £320 a dderbyniwyd gan weinidogion ar ran Llywodraeth Cymru
  • rhestr o holl deithiau gweinidogion dramor sy'n costio mwy na £500 fesul taith ynghyd â chyfanswm cost holl ymweliadau gweinidogion â gwledydd tramor.

Lawrlwytho Dogfen