Skip to content

Anfon cais am gyfarfod neu wahoddiad i weinidog

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Ym marn y Gweinidogion mae cyfarfod â phobl a sefydliadau, mynychu digwyddiadau, a gwneud ymweliadau yn rhan allweddol o'u swydd.

Fodd bynnag, gan eu bod nhw hefyd yn delio â busnes y Llywodraeth, eu pleidiau a'u hetholaethau, bydd eu dyddiaduron yn brysur iawn. Nid oes modd iddynt fynd i bob digwyddiad neu gyfarfod â phawb sydd am eu gweld.

Lawrlwytho Dogfen