Skip to content

Datganiadau'r Cabinet

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Datganiadau'r Cabinet.

Gall unrhyw aelod o Lywodraeth Cymru gyflwyno Datganiad Cabinet.

Yma, mae "aelod o Lywodraeth Cymru" yn golygu'r Prif Weinidog, un o Ysgrifenyddion y Cabinet, y Cwnsler Cyffredinol neu un o Weinidogion Cymru.

Mae 2 fath o ddatganiad Cabinet:

1. Llafar

Gall aelod o Lywodraeth Cymru gyflwyno datganiad llafar i'r Cynulliad yn ystod y cyfarfod llawn ar ddydd Mawrth neu ddydd Mercher. Yn aml caiff sesiwn holi ac ateb ei gynnal ar ôl datganiad o'r fath. Mae Cod y Gweinidogion yn pennu y dylai'r cyhoeddiadau pwysicaf ynghylch polisïau Llywodraeth Cymru gael eu gwneud yn y Cynulliad.

2. Ysgrifenedig

Gall aelod o Lywodraeth Cymru gyflwyno datganiad ysgrifenedig i Aelodau'r Cynulliad unrhyw adeg. Nid oes cyfle i gynnal sesiwn holi ac ateb dilynol.