Skip to content

Aelodau'r Cabinet

Nid yw cynnwys y dudalen hon yn cael ei ddiweddaru. Ewch i beta.llyw.cymru i gael yr wybodaeth ddiweddaraf am y canlynol: Aelodau yr Cabinet.

Mae Carwyn Jones AC wedi ymddiswyddo fel Prif Weinidog Cymru. Mae Ysgrifenyddion a Gweinidogion y Cabinet yn parhau yn eu swyddi a bydd busnes yn cael ei gynnal fel arfer hyd nes y caiff Prif Weinidog nesaf Cymru ei ethol ac y caiff y penodiad ei gadarnhau gan ei Mawrhydi y Frenhines. Mae mwy o fanylion am aelodau'r Cabinet, eu cyfrifoldebau a'u manylion bywgraffyddol isod.

Dim erthyglau o'r math hwn