Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am wella cefnffordd yr A55 A494 o Gaergybi i Posthouse (Drome Corner).

Cyhoeddwyd gyntaf:
8 Tachwedd 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: arfaethedig
Ardal/ gwlad: Gogledd

Pam yr ydym yn gwneud hyn

Rydym am wella’r profiad teithio.

Cynnydd presennol

Rydym wedi cwblhau adroddiad cam 1 astudiaeth WeITAG  ar wydnwch yr A55.

Camau nesaf

Nodwyd gwelliannau byrdymor, tymor canol a hirdymor. Caiff y rhain eu hadolygu ymhellach yn astudiaeth cam 2 WeITAG.

Rhannu’r dudalen hon