Neidio i'r prif gynnwy

Rydym am wella cefnffordd yr A487 wrth gylchfan Llanidloes.

Cyhoeddwyd gyntaf:
12 Mawrth 2021
Diweddarwyd ddiwethaf:

Am newyddion traffig ewch i Traffig Cymru.

Mae'r prosiect hwn yn cael ei adolygu

Mae'r prosiect hwn yn cael ei ystyried ar hyn o bryd fel rhan o'r adolygiad ffyrdd.

Crynodeb

Statws y prosiect: Wedi’i gynllunio/gwaith dylunio rhagarweiniol (WelTAG Cam 3)
Rhanbarth/sir: canolbarth Cymru
Dyddiad dechrau: haf 2022
Dyddiad dod i ben: gwanwyn 2023
Cost: £5.95 milwn
Cynghorwyr technegol a dylunwyr: WSP
Wedi'u cofrestru â'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol: nac ydw

Beth ydym ni’n ei wneud

Rydym am gyflwyno cylchfan tair braich newydd a Lôn Gyflymu Wahaniaethol (DAL) yn Llanrhystud. Bydd y DAL yn caniatáu goddiweddyd i'r cyfeiriad tua'r de ar hyd yr A487 tuag at Aberaeron.

Pam rydyn ni'n ei wneud

Rydym wedi nodi bod angen gwneud gwelliannau diogelwch ar gyffyrdd presennol ar hyd y rhwydwaith cefnffyrdd.

Cynnydd presennol

Rydym yn ymgynghori ar waith dylunio rhagarweiniol ac yn drafftio adroddiad Cam 3 WelTAG.

Yr amserlen

Dyfarnu ymgynghorydd: gaeaf 2016
WelTAG cam 1: 2017 i 2018
WelTAG cam 2: 2018 i 2019
WelTAG cam 3: 2020 i 2021
Gwaith dylunio rhagarweiniol a pharatoi Gorchmynion: 2021
Gwaith dylunio: 2022
Adeiladu: haf 2022 i gwanwyn 2023

Sut ydym ni’n ymgynghori

Ar hyn o bryd rydym yn cynnal ymgynghoriad ar y cynigion.

Y camau nesaf

Byddwn yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad. Yn dilyn hyn, byddwn yn argymell y newidiadau a ffefrir i'r cynllun erbyn haf 2021. 

Bydd y gwaith dylunio manwl yn dechrau yn ystod diwedd 2021.