Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn gwneud gwelliannau i goridor yr A483.

Cyhoeddwyd gyntaf:
9 Gorffennaf 2019
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Project status: WelTAG Cam 2
Region/county: Wrecsam
Contractors: Mott Macdonald a’u partneriaid: Richards, Morehead and Laing.

Pam rydym yn ei wneud

Mae tagfeydd  rheolaidd ar yr A483.  Rydym am wella sut y mae traffig yn symud o amgylch Wrecsam a rhanbarth gogledd Cymru yn ehangach.

Sut mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen

Rydym yn gweithio gyda rhanddeiliaid i asesu problemau y tagfeydd. Byddwn yn gweithio ar restr o opsiynau posibl.

Byddwn yn ystyried agweddau positif a negyddol yr opsiynau posibl ac yn nodi’r rhai a ffefrir gennym.

Bydd tîm y prosiect yn defnyddio:

  • data traffigdata
  • amgylcheddolgwybodaeth
  • arolwg beirianyddol

Byddwn yn cyflwyno’r opsiynau a ffefrir mewn ymgynghoriad cyhoeddus i ofyn am farn rhanddeiliaid. Bydd yr wybodaeth hon a’n gwerthusiad yn helpu inni nodi yr opsiynau a ffefrir.

Amserlen

Digwyddiadau gwybodaeth i’r cyhoedd: haf 2019
Nodi y cynllun a ffefrir: hydref 2019
Ymchwiliad Cyhoeddus (os oes angen): gwanwyn 2021
Amcangyfrif o ddyddiad dechrau adeiladu (yn amodol ar gymeradwyaeth y Gweinidog): gwanwyn 2022

Sut yr ydym yn ymgynghori

Rydym yn bwriadu cynnal ymgynghoriad cyhoeddus cyn diwedd 2019. Bydd yr ymgynghoriad yn parhau am 12 wythnos.

Cysylltwch â ni

Gallwch gysylltu â ni er mwyn gofyn am ragor o fanylion neu nodi sylwadau ynghylch ein cynigion drwy anfon e-bost at: enquiries@nmwtra.org.uk.

Rhannu’r dudalen hon