Neidio i'r prif gynnwy

Rydym yn ariannu cyngor Bro Morgannwg i wella Five Mile Lane.

Cyhoeddwyd gyntaf:
25 Gorffennaf 2016
Diweddarwyd ddiwethaf:

Crynodeb

Statws y prosiect: wedi ei gynllunio
Rhanbarth/sir: Bro Morgannwg
Dyddiad dechrau: Rhagfyr 2017
Dyddiad gorffen: Haf 2019
Contractwyr dylunio ac adeiladu: Alun Griffiths Cyf

Pam yr ydym yn gwneud hyn

Bydd y gwelliannau sydd wedi’u cynllunio yn helpu i wella cadernid y rhwydwaith.  Bydd yn:   

  • lleihau yr amrywio yn yr amser teithio rhwng Croes Cwrlwys ac Ardal Fenter Maes Awyr Caerydd  
  • lleihau yr amser teithio rhwng Croes Cwrlwys ac Ardal Fenter Sain Tathan  
  • annog y traffig i beidio â defnyddio ffyrdd eraill i’r ardaloedd menter  
  • gwella mynediad i’r ardaloedd menter ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus, cerddwyr a beicwyr.  

Cynnydd presennol

Mae Cyngor Bro Morgannwg wedi cymeradwyo egwyddor y cynllun ym mis Hydref 2015.  Cyflwynodd y cyngor gais cynllunio ar gyfer y cynllun ym mis Mawrth 2016.  Cafodd Capita eu cyflogi fel Asiant Cyflogwyr ar gyfer y cynllun, a Bruton Knowles fel asiant tir. Yn dilyn yr Ymchwiliad Cyhoeddus, cadarnhawyd Ysgrifennydd y Cabinet ar gyfer Economi ac Isadeiledd y Gorchymyn Prynu Gorfodol yn Mehefin 2017. Mae'r gweithfeydd yn datblygu'n dda ac ar darged i'w cwblhau yn Haf 2019.

Y gwaith

We plan to build 4km of new road, east of the existing A4226.

Rydym yn bwriadu adeiladu ffordd newydd 4km, i’r dwyrain o’r A4226 presennol.  Bydd y rhan newydd hon o’r ffordd yn dechrau ger  Fferm Ymddiriedolaeth Amelia.  Bydd yn ail-ymuno â’r A4226 ger Pont Afon Weycock Bridge a Chanolfan Heboga Cymru.

Bydd 2 gyffordd newydd i gyrraedd aneddiadau i’r gorllewin o ran newydd o’r ffordd, ac 1 gyffordd i’r dwyrain.  

Cewch ragor o fanylion am y cynllun ar y gwefan porth cynllunio Cyngor Bro Morgannwg.