Skip to main content

LLYW.CYMRU LLYW.CYMRU

Gwasanaethau a gwybodaeth Llywodraeth Cymru

Sefydliadau

Maent yn cynnwys cyrff cyhoeddus, grwpiau cynghori a chwmnïau Llywodraeth Cymru.

Ar y gweill

Llifogydd mis Chwefror
Llifogydd mis Chwefror
Help ariannol os yw eich cartref wedi bod dan ddŵr.
Coronafeirws (COVID-19)
Coronafeirws (COVID-19)
Aros gartref. Dilynwch y cyngor ar gyfer y coronafeirws.
Talu llai o Dreth Gyngor
Talu llai o Dreth Gyngor
Ydych chi’ngymwys i dalu llai o Dreth Gyngor?
Cyllid myfyrwyr
Cyllid myfyrwyr
Paid â gadael i arian dy atal rhag mynd i brifysgol.

Rhannu’r dudalen hon