Neidio i'r prif gynnwy

LLYW.CYMRU LLYW.CYMRU

Gwasanaethau a gwybodaeth Llywodraeth Cymru

Sefydliadau

Maent yn cynnwys cyrff cyhoeddus, grwpiau cynghori a chwmnïau Llywodraeth Cymru.

Ar y gweill

Coronafeirws (COVID-19)
Dilynwch y cyngor ar gyfer y coronafeirws.
Y Cytundeb Cydweithio 2021
Darllenwch y cytundeb cydweithio rhwng Llywodraeth Cymru a Phlaid Cymru.
Paratoi Cymru
Mae’r DU wedi gadael yr UE. Ewch i Paratoi Cymru i weld sut y gall hyn effeithio arnoch chi.
Talu llai o Dreth Gyngor
Ydych chi’ngymwys i dalu llai o Dreth Gyngor?