Neidio i'r prif gynnwy

Sicrhewch fod gennych y capasiti, yr adnoddau a'r hyblygrwydd technegol i iteru a gwella'r gwasanaeth yn aml.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Sicrhewch fod eich sefydliad yn caniatáu ichi ganolbwyntio ar welliannau sy'n rhoi'r gwerth mwyaf.

Pam mae'n bwysig

Nid yw gwasanaethau byth yn 'orffenedig'. Mae defnyddio dulliau ystwyth yn golygu sicrhau bod pobl go iawn yn defnyddio'ch gwasanaeth cyn gynted â phosibl. Yna, gwneud gwelliannau drwy gydol oes y gwasanaeth.

Mae gwneud gwelliannau yn golygu mwy na gwaith cynnal a chadw sylfaenol megis cywiro bygiau mewn cod a diweddaru sgriptiau canolfannau galwadau. Os dyna'r cwbl rydych yn ei wneud, byddwch yn datrys symptomau yn hytrach na phroblemau sylfaenol. A thros amser, ni fydd y gwasanaeth yn diwallu anghenion defnyddwyr.

Mae gwelliant parhaus yn golygu y gallwch ymateb i newidiadau yn anghenion defnyddwyr, technoleg neu bolisi drwy gydol oes y gwasanaeth. Felly, yn hytrach na bod gwasanaeth newydd yn ei ddisodli, bydd y gwasanaeth yn parhau'n berthnasol hyd nes y mae'n barod i'w gau.

Beth mae'n ei olygu

Nid ar gyfer y camau cynnar yn unig wrth ddatblygu gwasanaeth y mae iteru.

Nid oes rhaid i gynnal gwasanaeth byw olygu bod tîm llawn yn gweithio ar y gwasanaeth yr holl amser yn ystod y cyfnod byw. Ond mae'n golygu gallu gwneud gwelliannau sylweddol drwy gydol oes y gwasanaeth.