Neidio i'r prif gynnwy

Dylech greu'r gwasanaeth gan ddefnyddio dulliau ystwyth, iteraidd sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pam mae’n bwysig

Mae defnyddio dulliau ystwyth yn golygu rhoi'ch gwasanaeth o flaen defnyddwyr go iawn cyn gynted â phosibl. Yna, nodi'r ffordd maent yn ei ddefnyddio a chreu data am hynny, ac iteru'r gwasanaeth yn seiliedig ar yr hyn yr ydych wedi'i ddysgu.

Gan nad ydych yn rhagdybio'ch bod yn gwybod beth sydd ei angen ar ddefnyddwyr, cyn ichi ddarganfod beth yw hynny, mae dulliau ystwyth yn lleihau'r perygl o gyflenwi'r peth anghywir.

Beth mae’n ei olygu

Dylai timau gwasanaeth:

  • ddefnyddio ffyrdd ystwyth o weithio – gan arsylwi, dysgu ac addasu wrth fynd ymlaen
  • bod â threfniadau llywodraethu sy'n gyson ag egwyddorion llywodraethu ystwyth
  • sicrhau bod pobl yn gwybod beth sy'n digwydd gyda'r gwasanaeth, ar y lefel gywir o ran manylder (gan gynnwys, er enghraifft, y gweinidog neu'r prif weithredwr)