Neidio i'r prif gynnwy

Dylech ddarparu gwasanaeth y gall pawb ei ddefnyddio, gan gynnwys pobl ag anableddau neu nodweddion eraill sydd wedi’u gwarchod gan y gyfraith. A phobl sydd heb fynediad at y rhyngrwyd neu heb y sgiliau neu’r hyder i’w ddefnyddio.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pam mae’n bwysig

Rhaid i wasanaethau’r Llywodraeth weithio i bawb sydd angen eu defnyddio. Mae dyletswydd gyfreithiol ar sefydliadau’r sector cyhoeddus i ystyried anghenion pawb wrth gynllunio a darparu gwasanaethau.

Mae gwasanaethau cynhwysol, hygyrch yn well i bawb. Er enghraifft, mae defnyddio geiriau syml o gymorth i bobl sydd ar frys yn ogystal â phobl sydd ag anabledd dysgu.

Beth mae’n ei olygu

Dylai timau gwasanaeth:

  • gadw at safonau hygyrchedd, gan gynnwys rhannau ar-lein ac all-lein
  • osgoi allgáu unrhyw grwpiau o fewn y gynulleidfa maent yn ceisio ei gwasanaethu
  • cynnal ymchwil gyda phobl sy’n debygol o fod yn narpar gynulleidfa’r gwasanaeth, gan gynnwys pobl ag anghenion o ran mynediad
  • sicrhau nad oes neb yn cael ei allgáu yn sgil diffyg sgiliau digidol neu fynediad at y rhyngrwyd, a darparu cymorth digidol i gau unrhyw fylchau