Neidio i'r prif gynnwy

 30 mlynedd o gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn

 30 mlynedd o gonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar hawliau'r plentyn

Dathlu 30 mlynedd o Hawliau Plant

Rydym yn gweithio gyda phartneriaid allweddol sy’n cefnogi ein plant yng Nghymru i ddathlu 30 mlynyedd o’r Confensiwn y Cenheloedd Unedig ar Hawliau Plant.  

Gyda'n gilydd, rydym wedi ymrwymo i gefnogi, hyrwyddo a gweithredu Hawliau Plant yng Nghymru.

Sut galla i ymuno yn y dathliadau a dangos fy nghefnogaeth?

  • Dilyn ni ar Twitter, Facebook ag Instagram a rhannu'r cynnwys
  • Rhannu negeseuon Hawliau Plant Cymru ar y cyfryngau cymdeithasol ac annog eraill i wneud yr un fath.
  • Ffilmio neges fideo fer yn dymuno "Pen-blwydd 30 hapus" i Hawliau Plant a'i phostio ar y cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio #HawliauPlantCymru
  • Ychwanegu ffrâm yr ymgyrch at eich llun proffil ar Facebook : chwiliwch am Children's Rights Wales
  • Lawrlwytho ein pecyn cymorth i gefnogi pobl ifanc i ddeall eu hawliau.

Dyma rhai o’r dathliadau ar draws Cymru, hyd yn hyn.

Rhagor o wybodaeth am hawliau plant

I gael gwybod mwy am hawliau plant a Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn, ewch i LLYW.CYMRU

  • gwybodaeth i blant
  • hyfforddiant sydd ar gael i rieni ac athrawon i gefnogi hawliau plant

Ymunwch â ni ar y cyfryngau cymdeithasol

Rhannu’r dudalen hon