Neidio i'r prif gynnwy

Ceisiwch greu gwasanaeth sy’n datrys un broblem gyfan ar gyfer defnyddwyr. Gweithiwch gyda sefydliadau eraill pan fo angen.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pam mae’n bwysig

Mae gwasanaethau bratiog yn anodd eu defnyddio gan fod yn rhaid i ddefnyddwyr wneud y gwaith caled i sicrhau eu bod yn gwneud yr hyn a ddisgwylir ganddynt. Er enghraifft, ceisio canfod pa gynlluniau, o blith nifer, y maent yn gymwys ar eu cyfer. Neu dewis y ffurflen gywir i’w llenwi, o blith sawl ffurflen sydd bron â bod union yr un fath.

Nid yw hynny’n golygu creu trafodion mawr, cymhleth sy’n anodd eu defnyddio. Ac nid yw’n golygu ceisio datrys popeth ar unwaith. Dechreuwch yn fach, gan barhau i ychwanegu gwerth ar gyfer defnyddwyr.

Cofiwch sicrhau bod y newidiadau yn rhan o gynllun i ddod â chynnwys a thrafodion perthnasol ynghyd mewn ffordd sy’n gwneud synnwyr i ddefnyddwyr o unrhyw sefydliad.

Ni ddylai defnyddwyr orfod deall sut mae’r Llywodraeth yn gweithio er mwyn defnyddio gwasanaethau cyhoeddus.

Beth mae’n ei olygu

Dylai timau gwasanaeth:

  • ystyried datrysiadau eraill heblaw am greu gwasanaeth – er enghraifft, cyhoeddi cynnwys ar wefan neu gynnal ymgyrch
  • deall unrhyw gyfyngiadau ar y gwasanaeth a gweithio gyda gweithwyr polisi proffesiynol i ddatrys unrhyw broblemau mae’r rhain yn eu hachosi
  • cwmpasu gwasanaethau yn unol â ffordd o feddwl defnyddwyr – heb fod yn rhy gul na’n rhy eang
  • gallu egluro sut bydd y trafodyn maent yn gweithio arno yn cysylltu â phethau eraill i greu taith sy’n datrys problem gyfan ar gyfer defnyddwyr
  • ysgwyddo cyfrifoldeb dros gytuno sut y bydd y daith defnyddiwr hon yn gweithio â sefydliadau maent yn cydweithio â nhw
  • gweithio’n agored fel y bydd pobl yn gwybod beth maent yn ei wneud, gan gynyddu’r potensial i gydweithio a lleihau dyblygu gwaith
  • sicrhau bod mapiau ar gael o wasanaethau presennol a mapiau ffordd sy’n dangos cynlluniau i ddatblygu nodweddion newydd
  • gweithio tuag at leihau sawl gwaith y mae rhaid i ddefnyddwyr ddarparu’r un wybodaeth i’r Llywodraeth
  • gweithio ar draws ffiniau sefydliadol pan fo angen er mwyn datrys problem gyfan i ddefnyddwyr