Neidio i'r prif gynnwy

Busnesau ardderchog o Gymru fydd yn troi am Singapore yr wythnos hon (8 - 11 Gorffennaf) i gynyddu'u hallforion.

Cyhoeddwyd gyntaf:
7 Gorffennaf 2017
Diweddarwyd ddiwethaf:

Cyhoeddwyd y cynnwys hwn dan weinyddiaeth Llywodraeth Cymru 2016 i 2021

Bydd 15 cwmni o bob rhan o Gymru'n teithio i'r Dwyrain Pell fel rhan o daith fasnach o dan arweiniad Llywodraeth Cymru i ddangos yr hyn sydd gan Gymru i'w gynnig i'r byd.

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi, Ken Skates:

"Singapore yw un o ganolfannau busnes rhyngwladol mwya'r byd.  Mae ganddi economi agored sy'n dibynnu ar fasnach ac mae'n gweithio i gryfhau ei pherthynas fasnachu â Chymru a'r DU. Y llynedd yn unig, gwerth yr allforion o Gymru i Singapore oedd £74 miliwn ac rydym yn awyddus i weld hynny'n cynyddu.

"Mae'n dda gweld bod cymaint o amrywiaeth o fusnesau'n ymuno â'r daith ddiweddaraf hon.  Maen nhw'n amrywio o gwmnïau sy'n darparu cynnyrch a gwasanaethau i ddiwydiannau llongau rhyngwladol i fusnesau sy'n arbenigo mewn bwyd o Gymru. Maen nhw'n adlewyrchu dyfnder ac amrywiaeth yr arbenigedd a geir yng Nghymru ym mhob sector. Mae'r arlwy wedi bod yn boblogaidd mewn teithiau tebyg yn y gorffennol.

"Mae'r ymweliad yn cryfhau ein hymrwymiad i werthu Cymru i'r byd a bydd yn llwyfan perffaith inni gryfhau'r cysylltiadau a thrafod cyfleoedd i allforio mewn marchnad sy'n tyfu." 

Dywedodd Adrian Sutton, cyfarwyddwr Symltech: 

"Hon fydd ein hail hymweliad â Singapore ac rydym yn gobeithio datblygu'r berthynas a'r cysylltiadau rydym eisoes wedi'u meithrin a sicrhau ein gwerthiant cyntaf i'r rhanbarth ar y daith. Chewch chi ddim cyngor a help gwell na'r hyn gewch chi gan dîm Masnach Ryngwladol Llywodraeth Cymru ac fel busnes, rydym yn falch o gael elwa ar y gwasanaeth proffesiynol hwn - mae'n glod i Gymru." 


Dywedodd Paul Sidebottom, rheolwr datblygu busnes Russell IPM:

"Rydym wedi bod yn masnachu yn Singapore ar raddfa fach ers nifer o flynyddoedd. Bydd help Llywodraeth Cymru yn rhoi mwy o amser inni yn y farchnad i feithrin busnes.   Russell IPM yw un o gynhyrchwyr cynnyrch fferomon a glud mwyaf Ewrop, gan weithio yn y sectorau amaeth, prosesu bwyd a rheoli plâu.  Rwy'n disgwyl ymlaen yn fawr at ymweld â Singapore eto ac at gael trafodaethau ffrwythlon."


Bydd y cwmnïau'n dangos eu cynnyrch i'r farchnad addawol yn Singapore mewn derbyniad i fusnesau o dan ofal Dirprwy Uchel Gomisiynydd Prydain, Mr Jonathan Darby. 

Bydd cyfleoedd eraill i gynyddu cyfleoedd posibl i fusnesau trwy ddigwyddiadau a chyfarfodydd fydd wedi'u trefnu yn y farchnad gan Lywodraeth Cymru, Uchel Gomisiwn Prydain a Siambr Fasnach Prydain Singapore.