Neidio i'r prif gynnwy

Dylech leihau, gymaint â phosibl, yr adegau hynny pan nad yw’r gwasanaeth ar gael, a bod â chynllun i ddelio gyda’r peth pan fo’n digwydd.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Pam mae'n bwysig

Mae defnyddwyr yn disgwyl gallu defnyddio gwasanaethau ar-lein 24 awr y dydd, 365 diwrnod y flwyddyn.

Nid oes gan nifer o ddefnyddwyr lawer o ddewis sut a phryd maent yn cael at wasanaethau’r Llywodraeth. Os nad yw gwasanaeth ar gael neu os yw’n araf, gall olygu na all y defnyddwyr hynny gael y cymorth sydd ei angen arnynt.

Beth mae'n ei olygu

Dylai timau gwasanaeth:

  • sicrhau bod y rhan ar-lein o’r gwasanaeth ar gael drwy’r amser, neu mor agos at hynny ag sy’n bosibl, a sicrhau’r amseroedd ymateb gorau posibl
  • gallu gwneud newidiadau meddalwedd yn rheolaidd, heb olygu amser sylweddol pan nad yw’r gwasanaeth ar gael
  • cynnal profion sicrhau ansawdd yn rheolaidd
  • profi’r gwasanaeth mewn amgylchedd sydd mor debyg â phosibl i’r amgylchedd byw
  • monitro’r gwasanaeth a bod â chynllun priodol i ymateb i faterion sy’n codi wrth fonitro (yr effaith ar ddefnyddwyr ac ar y Llywodraeth)
  • datrys unrhyw anawsterau sefydliadol neu gontractiol sy’n ei gwneud yn anodd sicrhau argaeledd