Neidio i'r prif gynnwy

Dylech wneud pob cod ffynhonnell newydd yn agored a sicrhau bod modd ei ailddefnyddio, gan ei gyhoeddi o dan drwyddedau priodol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Os nad yw hyn yn bosibl, eglurwch pam na ellir ei wneud ar gyfer is-setiau penodol o god ffynhonnell.

Pam mae'n bwysig

Caiff gwasanaethau cyhoeddus eu creu gydag arian cyhoeddus. Felly, os nad oes rheswm da dros beidio, dylai’r cod sy’n sail iddynt fod ar gael i bobl ei ailddefnyddio ac adeiladu arno.

Gall datblygwyr sy’n gweithio yn y Llywodraeth ddefnyddio cod ffynhonnell agored i osgoi dyblygu gwaith a lleihau costau i’r Llywodraeth gyfan. A bydd cyhoeddi cod ffynhonnell o dan drwydded agored yn golygu y byddwch yn llai tebygol o gael eich rhwymo i weithio gydag un cyflenwr.

Beth mae'n ei olygu

Dylai timau gwasanaeth:

  • ysgrifennu cod yn agored o’r dechrau, a’i gyhoeddi mewn ystorfa agored – heb gynnwys unrhyw wybodaeth sensitif, megis allweddi cudd a manylion adnabod
  • bod yn berchen ar eiddo deallusol y cod ffynhonnell newydd sy’n cael ei greu ar gyfer y gwasanaeth, a sicrhau ei fod ar gael i’w ailddefnyddio o dan drwydded agored

Mae rhai achosion pan na ddylech gyhoeddi cod yn agored. Er enghraifft, cod sy’n ymwneud â pholisi llywodraethol sensitif sydd heb ei gyhoeddi eto.