Neidio i'r prif gynnwy

Dylech ddewis offer a thechnolegau sy’n eich galluogi i greu gwasanaeth o safon mewn modd costeffeithiol.

Cyhoeddwyd gyntaf:
6 Chwefror 2020
Diweddarwyd ddiwethaf:

Ceisiwch leihau cost newid cyfeiriad yn y dyfodol.

Pam mae'n bwysig

Wrth wneud penderfyniad ynghylch technoleg, rydych yn gwneud buddsoddiad sylweddol. Bydd eich penderfyniadau yn cael effaith enfawr ar eich gallu i greu, iteru a gweithredu’r gwasanaeth yn gynaliadwy.

Beth mae'n ei olygu

Wrth ystyried saernïaeth dechnegol, ieithoedd rhaglennu, cadwyn offer datblygu a thechnolegau eraill, dylech:

  • ddefnyddio’r offer a’r technolegau cywir i greu gwasanaeth da mewn modd costeffeithiol – er enghraifft, drwy awtomeiddio pethau pan fo’n bosibl
  • gallu dangos eich bod wedi gwneud penderfyniadau da o ran pa dechnoleg i’w chreu a pha dechnoleg i’w phrynu
  • deall cost bod yn berchen ar y dechnoleg a sicrhau’ch bod yn rhydd i newid cyflenwr a meddalwedd drwy ddefnyddio safonau agored.