Skip to content

Grantiau i hybu technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Gwahoddwyd sefydliadau i wneud cais am grant o raglen 2015 i 2016.

Mae’r grantiau yn cefnogi amcanion ein cynllun gweithredu Technoleg a chyfryngau digidol Cymraeg.

Pwrpas y cynllun gweithredu yw annog gweithgareddau sy’n hybu ac yn hwyluso’r defnydd o’r Gymraeg trwy dechnoleg a chyfryngau digidol. Prif ffocws y grant oedd cefnogi gweithgareddau sy’n:

 • codi ymwybyddiaeth o, neu hybu’r defnydd
  • feddalwedd
  • aps
  • wasanaethau ar-lein
  • declynnau creu cynnwys Cymraeg
  • gynnwys digidol Cymraeg
 • cefnogi datblygiad meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg ar-lein
 • cynyddu faint o gynnwys Cymraeg sydd ar gael ar-lein.

Croesawyd ceisiadau gan gyrff o’r trydydd sector, y sector breifat a’r sector gyhoeddus ar gyfer gweithgareddau nad ydynt yn ddarostyngedig i’w Cynlluniau Iaith Gymraeg statudol.

Mae’r grant nawr ar gau – y dyddiad cau oedd 30 Ionawr 2015.