Skip to content

Cyffordd 28 yr M4

Dolenni perthnasol

Heddiw, gwnaeth Ysgrifennydd yr Economi a'r Seilwaith, Ken Skates, dorri'r dywarchen gyntaf yng Nghyffordd 28 yr M4 i nodi dechrau'r gwaith gwerth £13.7 miliwn i wella'r safle.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Rydym yn gwella cylchfan Parc Tredegar Cyffordd 28 yr M4, cylchfan Basaleg yr A467, a chylchfan Pont Ebwy'r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol mewn partneriaeth â CHhyngor Dinas Casnewydd.

Crynodeb

Statws y Prosiect: Wedi ei Gynllunio
Rhanbarth/sir: De-ddwyrain - Cyngor Dinas Casnewydd
Dyddiad dechrau: Mawrth 2015
Dyddiad dod i ben: 2018
Cost: £13.7m
Contractwyr Cynllunio ac Adeiladu: Costain/Arup

Byddwn yn cofrestru'r prosiect hwn gyda'r Cynllun Adeiladwyr Ystyriol (dolen allanol, Saesneg yn unig) cyn i'r gwaith adeiladu ddecrau.

Pam rydym yn ei wneud

Rydym yn ceisio cynyddu swm y traffig a all deithio drwy’r cylchfannau hyn, ac o ganlyniad lleihau’r oedi ar yr M4, A48, A467 a’r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Rydym hefyd am annog mwy o draffig i ddefnyddio’r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol. Dylai’r gwelliannau hyn hefyd helpu i wneud y cyffyrdd yn fwy diogel.

Cynnydd presennol

Dechreuodd y gwaith ar glirio’r safle ddydd Llun, 20 Chwefror a bydd yn para am ryw bythefnos.  Rydym wedi cyhoeddi llythyr o fwriad i’n contractwyr.  Cynhelir arddangosfa wybodaeth ym mis Mawrth..

Y Cynllun a'r llwybr a ffefrir

Cylchfan Parc Tredegar

Y cynllun ar hyn o bryd yw ehangu'r gylchfan tua'r de gan osod goleuadau traffig arni. Rydym hefyd yn cynnig adeiladu llwybr ar gyfer y traffig drwy'r gylchfan yn hytrach nag o'i chwmpas.

Cylchfan Basaleg

Byddwn yn cynyddu capasiti'r gylchfan bresennol a darparu goleuadau traffig arni.

Cylchfan Pont Ebwy'r Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol

Ar hyn o bryd rydym yn bwriadu cadw'r gylchfan hon yn weddol debyg, ond darparu heol drwy'r gylchfan I ymuno â'r A48 y Ffordd Ddosbarthu Ddeheuol heb angen mynd o amgylch y gylchfan. Byddem yn addasu'r goleuadau traffig presennol o ganlyniad i hyn.  

Amserlen

Gwahoddiadi dendro: Gorffennaf 2014
Dyfarnu contract: Ionawr 2015
Cymeradwyo cynllun cychwynnol: Gorffenaf 2016
Cymeradwyo cynllun manwl: Rhagfyr 2016
Dechrau adeiladu: Marwth 2017
Cwblhau'r gwaith adeiladu: Gorffennaf   2018
Seremoni agoriadol: Gorffennaf   2018
Diswedd cyfnod cywiro diffygion: Gorffennaf   2019

Camau nesaf

Rydym yn arddangos ar 1 a 2 Mawrth o 11:00 tan 20:00 yng Nghanolfan Gymuned y Graig, Basaleg, Casnewydd i ddisgrifio’n cynigion.

Sut y cynhaliwyd yr ymgynghoriad

Ymgynghorwyd fel rhan o'r ymgynghoriad ar Fesurau Gwella Coridor yr M4.

Lawrlwytho Dogfen

Adobe PDF document
Arddangosfa Gwybodaeth Gyhoeddus (Maint Ffeil: 21.7MB)
Adobe PDF document
Cyffordd 28 Trefniant Cyffredinol (Maint Ffeil: 4.01MB)