Skip to content

Canllawiau ynghylch rheoliadau adeiladu

Ceir canllawiau ymarferol ar sut i gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu mewn ‘Dogfennau Cymeradwy’.

Wrth i’r canllawiau gael eu hadolygu ac i newidiadau gael eu gwneud, byddwn yn cyhoeddi Dogfennau Cymeradwy ar wahân.

Mae pob dogfen yn cynnwys:

  • canllawiau ar y perfformiad a ddisgwylir gan ddefnyddiau a gwaith adeiladu er mwyn cydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu
  • enghreifftiau a datrysiadau yn dangos sut i gydymffurfio â’r Rheoliadau Adeiladu mewn rhai sefyllfaoedd.
Nid oes raid dilyn datrysiad neilltuol a welir yn y Dogfennau Cymeradwy.

Adroddiad Interim Astudiaeth Beilot System Chwistrellu Llywodraeth Cymru

18/12/15
Mae’r Adroddiad Interim Astudiaeth Beilot System Chwistrellu Interim yn cynnwys y fethodoleg, dadansoddiad, darganfyddiadau a chasgliadau ar sail profiadau dysgu hyd at Dachwedd 2015.
 

Canllaw i Ddeiliad Tai ar Systemau Chwistrellu

18/12/15
Mae’r canllaw yn darparu gwybodaeth i ddeiliad tai newydd ar Systemau Chwistrellu.
 

Rhan B (Diogelwch Tân)

27/08/15
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch diogelu rhag tân.
 

Rhan L i Reoliadau Adeiladau (Arbed Tanwydd ac Ynni)

21/08/15
Canllawiau technegol ar Ran L o Atodlen 1 i Reoliadau Adeiladau 2010 – Arbed Tanwydd ac Ynni.
 

Fideos ar newidiadau i Ran L a Rhan B

06/05/14
Ffilmiau byr ynghylch y newidiadau diweddar i Reoliadau Adeiladu – Rhan L (Arbed Tanwydd a Phŵer) a Rhan B (Diogelwch Tân – Chwistrellwyr Domestig). 6 – http://youtu.be/y2v6Er-P_mg 7 – http://youtu.be/2yJIL1fb8CY 8 – unable to transfer off the CD 9 –
 

Gwaith adeiladu ac atgyweirio ar eich cartref

19/11/13
Yr hyn sydd angen i chi ei wneud os ydych yn ystyried gwneud gwaith adeiladu neu atgyweirio ar eich cartref.
 

Diwygiadau i’r Dogfennau Cymeradwy: A, B Cyfrol 1, B Cyfrol 2, C, D, E, F, G, H, J, K, L1A, L1B, L2A, L2B, M, N a P

05/09/13
Mae angen newid y Dogfennau Cymeradwy hyn yn sgil cyflwyno’r fersiwn ddiwygiedig o Ddogfen Gymeradwy sy’n ategu rheoliad 7 (Deunyddiau a Chrefftwaith).
 

Safon y gwaith a’r defnyddiau

21/08/13
Mae’r ffordd y gwneir gwaith a’r stwff a ddefnyddir yn bwysig wrth geisio cyrraedd safonau adeiladu.
 

Rhan A (Structural safety)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch y gofynion o ran diogelwch strwythurol.
 

Rhan C (Resistance to contaminants and moisture)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch paratoi safleoedd ac ymwrthedd i halogyddion a lleithder.
 

Rhan D (Toxic substances)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladau ynghylch sylweddau gwenwynig.
 

Rhan E (Resistance to sound)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch cyfyngu ar sŵn.
 

Rhan F (Ventilation)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch awyru.
 

Rhan G (Sanitation, hot water safety and water efficiency)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch glanweithdra, diogelwch dŵr poeth ac arbed dŵr.
 

Rhan H (Drainage and waste disposal)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch y systemau draenio a gwaredu gwastraff.
 

Rhan J (Heat producing appliances)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch dyfeisiau sy’n cynhyrchu gwres.
 

Rhan K (Protection from falling)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch diogelu rhag syrthio.
 

Rhan M (Access to and use of buildings)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch mynediad i adeiladau a defnydd ohonynt.
 

Rhan N (Glazing safety)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu ynghylch diogelwch gwydr.
 

Rhan P (Electrical safety)

22/02/13
Canllawiau technegol ar Atodlen 1 o’r Rheoliadau Adeiladu am ddiogelwch gyda thrydan.