Skip to content

Penderfyniadau ac apelau

Mae penderfyniadau ac apelau yn ddwy weithdrefn sy'n caniatáu i Weinidogion Cymru ddyfarnu ar anghydfodau.

Gall yr anghytundebau hyn ddigwydd rhwng pobl sy'n gwneud gwaith adeiladu o dan reoliadau adeiladu a chorff rheoli adeiladu.

Mae diben a gweithdrefnau penderfyniadau ac apelau yn wahanol iawn i’w gilydd. Cewch ragor o wybodaeth am y broses benderfyniadau ac apelau yn y Porth Cynllunio (dolen allanol, Saesneg yn unig).