Skip to content

Rheoliadau adeiladu

Mae Rheoliadau adeiladu yn pennu safonau dylunio ac adeiladu sy’n berthnasol i’r rhan fwyaf o adeiladau newydd a llawer o addasiadau i adeiladau presennol.

Maent yn sicrhau iechyd a diogelwch pobl mewn adeiladau a gerllaw iddynt. Maent hefyd yn ymwneud ag: 

  • arbed ynni
  • hygyrchedd
  • defnydd o adeiladau.

Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru

Mae Adeiladu Arbenigrwydd yng Nghymru (dolen allanol, Saesneg yn unig) yn helpu’r diwydiant adeiladu i wella perfformiad fel ei fod yn sicrhau gwell ansawdd a gwerth am arian i gleientiaid a defnyddwyr yng Nghymru.