Skip to content

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Sarah Rochira yw Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru.

Mae'r Comisiynydd yn sicrhau bod buddiannau pobl h?n yng Nghymru sy'n 60 oed a throsodd yn cael eu diogelu a'u hyrwyddo.

Mae'r Comisiynydd yn ffynhonnell o wybodaeth, eiriolaeth a chymorth i bobl h?n yng Nghymru a'u cynrychiolwyr.

Gwefan: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (dolen allanol)

Gweler Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Pobl H ŷn Cymru (dolen allanol) sy'n amlinellu ei gwaith a'r cynnydd a wnaed.