Skip to content

Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

Mae pobl hŷn yn cael eu parchu, eu gwerthfawrogi a'u cefnogi i fyw bywydau hapus yng Nghymru.

Rydym yn recriwtio Comisiynydd Pobl Hŷn newydd i fod yn eiriolwr annibynnol dros bobl hŷn ar hyd a lled Cymru. 

Bydd y Comisiynydd newydd yn sicrhau bod gan bobl hŷn yng Nghymru lais cryf yn y materion sy'n effeithio arnyn nhw ac sydd o ddiddordeb iddyn nhw.

Sarah Rochira yw Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru ar hyn o bryd.  

Gwefan: Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru (dolen allanol)

Gweler Adroddiad Blynyddol Comisiynydd Pobl H ŷn Cymru (dolen allanol) sy'n amlinellu ei gwaith a'r cynnydd a wnaed.