Skip to content

Cysylltiadau Rhyngwladol

Rydym yn codi proffil rhyngwladol Cymru fel lle gwerth chweil i fyw, astudio, ymweld ac i wneud busnes ynddo.

Er mwyn hybu Cymru a buddiannau Cymreig yn rhyngwladol, rydym yn:

  • datblygu cysylltiadau rhynglywodraetholt
  • refnu digwyddiadau a chroesawu gwleidyddion, llysgenhadon a phobl eraill sydd â dylanwad rhyngwladol pan maen nhw’n ymweld â Chymru
  • trefnu ymweliadau dramor i weinidogion Llywodraeth Cymru fel y gallan nhw ymgysylltu â dylanwadwyr a rhai sy’n gwneud penderfyniadau mewn marchnadoedd pwysig, fel arweinwyr busnes a gwleidyddion
  • annog a threfnu gweithgareddau rhyngwladol yr un pryd â digwyddiadau fel Dydd Gŵyl Dewi, dathlu canmlwyddiant geni Dylan Thomas a dathlu 150 blynedd ers i’r Mimosa lanio ym Mhatagonia
  • hybu Cymru fel lle sy’n gallu cynnal digwyddiadau rhyngwladol mawr, fel Uwchgynhadledd NATO Cymru 2014
  • cynnal cysylltiadau gyda gwledydd eraill trwy swyddfeydd Llywodraeth Cymru, swyddfeydd Prydeinig a chymdeithasau Cymreig dramor
  • cynnal presenoldeb ar y we trwy wales.com

I gael rhagor o wybodaeth, e-bostiwch:

internationalrelations@cymru.gsi.gov.uk