Skip to content

Tai ac adfywio

Tai ac adfywio
Prif storïau o fewn y pwnc
Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

Bil Diddymu'r Hawl i Brynu a'r Hawliau Cysylltiedig (Cymru)

Bydd  y Bil yn diddymu'r Hawl i Brynu, yr Hawl i Brynu a Gadwyd a'r Hawl i Gaffael, ar gyfer tenantiaid awdurdodau lleol a landlordiaid cymdeithasol cofrestredig.

Rhentu Doeth Cymru

Rhentu Doeth Cymru

O 23 Tachwedd 2016 ymlaen, gall unrhyw un sydd heb gydymffurfio â’r gyfraith gael cosb benodedig neu, os bydd achos llys yn ei erbyn, gall gael dirwy.

allweddi ty

Cymorth i Brynu – Cymru: cyhoeddi Cam 2

Mae Llywodraeth Cymru yn buddsoddi hyd at £290 miliwn yn ail gam y cynllun benthyciadau rhannu ecwiti.

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

Diweddariadau Llywodraeth Cymru

Cofrestrwch i dderbyn cylchlythyrau Llywodraeth Cymru.

Ymgyngoriadau

GWASANAETH NEWYDD BETA

Nodweddion

  • Dyluniad gwell
  • Gosodiadau sydd yn fwy clir
  • Ffurflenni ymateb ar-lein gallwch gadw
  • Dogfennau ymgynghori sy'n hawdd I'w ddefnyddio ar y we
  • Hygyrchedd gwell

Ewch i ymgyngoriadau