Skip to content

Gwnewch Newid am Oes

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Person rhediad

 

Nod Newid am Oes yw eich helpu i fwyta’n dda, symud mwy a byw’n hirach.

Mae'r ffordd fodern o fyw yn golygu bod pobl yn aml yn treulio llai o amser yn symud o gwmpas a mwy o amser yn eistedd o flaen y teledu, y consol gemau neu'r cyfrifiadur. Mae'r holl fwyd parod sydd ar gael a'i gyfleustra yn golygu nad yw llawer o bobl yn bwyta bwyd mor iach ag y gallent. Gall hyn arwain at fod yn rhy drwm neu'n ordew.

Nod Newid am Oes Cymru yw helpu pobl i wneud newidiadau bach i’w ffordd o fyw yn raddol er mwyn gwella'u hiechyd a'u lles.

Dechrau o'r newydd

Mae’r flwyddyn ysgol newydd yn gyfle perffaith i wneud newid iach.

Dyma beth fydd angen i ti ei wneud  - dewis un newid bach – mae pump i ddewis ohonynt.

Pam Newid am Oes?

Gall bod dros bwysau neu'n ordew arwain at gyflyrau difrifol fel clefyd y galon, canser a diabetes math 2. Felly mae'n bwysig ein bod ni i gyd yn ysgwyddo'r cyfrifoldeb dros ein hiechyd ac yn cymryd camau i wella'n harferion bwyta ac i wneud mwy o ymarfer corff.

Dilynwch Newid am Oes Cymru

I gael awgrymiadau a’r cyngor diweddaraf ar sut i fwyta'n iach, ymarfer corff ac alcohol, gallwch hefyd ddilyn Newid am Oes Cymru ar:

Twitter logo Twitter

 

Facebook logo Facebook

 

Ewch i wefan Newid am Oes Cymru (dolen allanol)