Skip to content

Adfer Coetir Glastir

Dolenni perthnasol

Os gwelwch air neu derm nad ydych yn ei ddeall, edrychwch ar yr eirfa yma am esboniad.
Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.

Roedd y pedwerydd ffenestr ar gyfer Mynegi Diddordeb (EOI) yn Adfer Coetir Glastir yn agor ar 30 Awst 2016 ac yn cau ar 30 Medi 2016.

Mae arian ar gael i ailblannu lleiniau o goed llarwydd sydd wedi'u cwympo i rwystro'r clefyd Phytophthora ramorum rhag lledaenu ac effeithio ar y coed.

Bydd yr arwynebedd sy'n gymwys am arian cynllun Adfer Coetir Glastir ddwywaith yr arwynebedd o goed llawrydd a nodwyd ar yr Hysbysiad Iechyd Planhigion Statudol neu'r drwydded cwympo coed. Er enghraifft, os mai 1 hectar o goed llarwydd sydd wedi'i nodi ar eich trwydded cwympo coed, yr arwynebedd mwyaf sy'n gymwys am arian o dan gynllun Adfer Glastir yw 2 hectar.

Os oes gennych unrhyw ymholiadau am gynllun Adfer Coetir Glastir ffoniwch y Ganolfan Gyswllt i Gwsmeriaid ar 0300 062 5004 neu e-bostiwch RPWOnline@wales.gsi.gov.uk