Skip to content

Rhaglen Dysgu Gydol Oes yr UE

Dolenni perthnasol

Os hoffech gael unrhyw ddogfennau sydd ar y dudalen hon mewn fformat gwahanol, rhowch wybod inni.
Mae'r dudalen hon yn cynnig cipolwg ar Raglen Dysgu Gydol Oes yr UE. Mae Rhaglen Dysgu Gydol Oes y Comisiwn Ewropeaidd yn galluogi pobl o bob oed i gymryd rhan mewn profiadau dysgu ysgogol, ac mae'n gymorth i ddatblygu'r sector addysg a hyfforddiant ym mhob cwr o Ewrop.

Mae'r rhaglen yn ariannu amrywiaeth o weithgareddau, gan gynnwys teithiau cyfnewid, ymweliadau astudio a gweithgareddau rhwydweithio. Mae'r prosiectau wedi'u cynllunio ar gyfer athrawon, hyfforddwyr a phob un arall sy'n gysylltiedig ag addysg a hyfforddiant, yn ogystal ag ar gyfer myfyrwyr a dysgwyr unigol. Mae pedair is-raglen yn ariannu prosiectau ar wahanol agweddau o addysg a hyfforddiant:

Mae prosiectau eraill, mewn meysydd sy'n berthnasol i bob lefel o addysg, fel dysgu ieithoedd, technolegau gwybodaeth a chyfathrebu, cydweithio ar bolisïau a lledaenu canlyniadau prosiectau a'u defnyddio yn cael eu hariannu gan elfen "transversal" y rhaglen.

Mae'r rhaglen hefyd yn cynnwys camau Jean Monnet sy'n ysgogi sefydliadau addysg uwch ledled y byd i fyfyrio ar integreiddio Ewropeaidd, yn ogystal ag addysgu amdano a chynnal trafodaeth ar y pwnc.  

Y British Council ac Ecorys yw Asiantaethau Cenedlaethol y DU ar gyfer Rhaglenni Dysgu Gydol Oes. Mae dolenni i'w safleoedd ar ochr dde y sgrin.

Rhagor o wybodaeth (cysylltiadau allanol):
British Council (learning) website

Transversal website

Grundtvig website

Leonardo website

Gallwch lawrlwytho manylion y cyfleoedd ariannu/cyfnewid sydd i’w cael ar hyn o bryd yma.