Skip to content
Ymchwil Gymdeithasol

Prosiect Cymorth Arloesi I Fusnesau Llywodreath Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 19 Mehefin 2015
Mae’r prosiect yn brosiect cyfalaf a refeniw, integredig Cymru-gyfan chwe mlynedd (2009-2014), sy’n darparu pecyn cymorth integredig buddiolwrganolog yn canolbwyntio ar gamau ar wahân y broses arloesi agored.

Er mwyn cwblhau’r gwerthusiad hwn, defnyddiodd yr Ymgynghorwyr ddull pecyn gwaith a oedd yn cynnwys:

  • adolygiad o gyd-destun a pherfformiad
  • rhaglenni cyfweliadau personol gyda rhanddeiliaid allweddol mewnol ac allanol
  • arolwg dros y ffôn gyda 400 o gwmnïau sy’n fuddiolwyr
  • adolygiad o’r effaith
  • cynhyrchu adroddiad gwerthuso terfynol.

Cyswllt

Ffôn: 029 2082 5540
Ebost: joanne.coates@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu