Skip to content
Ystadegau

Allforion Cymreig

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 7 Rhagfyr 2017
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter 3 2017
  • Diweddariad nesaf: 8 Mawrth 2018
Data yn cynnwys gwybodaeth fesul yn ôl cyrchfan a'r sector cynnyrch.

Pwyntiau allweddol

  • Mae gwerth allforion Cymreig ar gyfer y flwyddyn hyd at a gan gynnwys Medi 2017 oedd £16.4 biliwn, i fyny £2.6 biliwn o'i gymharu ar blwyddyn blaenorol.
  • Gwelwyd cynnydd o £1.4 biliwn (16.4 y cant) yn yr allforion i wledydd yr Undeb Ewropeaidd (UE) a cynnydd o £1.2 biliwn (22.8 y cant) i wledydd y tu allan i’r UE, o'i gymharu ar flwyddyn hyd at a gan gynnwys Medi 2016. Roedd allforion i wledydd yr UE yn cynrychioli 59.8 y cant o allforion Cymreig o’i gymharu â 49.3 y cant ar gyfer y Deyrnas Unedig (DU).
  • O edrych ar wledydd y DU a rhanbarthau Lloegr, gwelwyd cynnydd ym mhob o’r deuddeg a bu’r cynnydd canrannol mwyaf yn Llundain (i fyny 20.6 y cant), o'i gymharu ar flwyddyn hyd at a gan gynnwys Medi 2016. Gwelwyd yr cynnydd isaf, dros y cyfnod hwn, yn Gogledd Ddwyrain Lloegr (i fyny 8.4 y cant). Gwelodd Cymru yr cynnydd trydydd mwyaf.
  • Yr Almaen oedd y gyrchfan allforio uchaf, yn cyfrif am 19.6 y cant o allforion, i lawr o 21.5 y cant o’r flwyddyn hyd at a gan gynnwys Medi 2016.
  • Mae allforion Cymreig yn cael eu dominyddu gan ‘Peiriannau a Chyfarpar Trafnidiaeth’ sy’n gwneud i fyny 53.3 y cant o allforion.

Gwybodaeth bellach

Mae canlyniadau allweddol a StatsCymru yn cael eu cyhoeddi yn chwarterol a bydd adroddiad yn cael ei gyhoeddi bob 6 mis.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu