Skip to content
Ystadegau

Cyfrifiad Plant mewn Angen Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 8 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data ar anabledd a ffactorau capasiti rhianta.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd 18,990 o blant mewn angen wedi’u cynnwys yn y Cyfrifiad Plant Mewn Angen ar Fawrth 31 2016, sef cyfradd o 302 fesul 10,000 o blant o dan 18 oed, a 105 heb eu geni.
  • Daeth mwy na thraean (38 y cant) o atgyfeiriadau o adrannau awdurdodau lleol, a daeth 34 y cant pellach o wasanaethau heddlu ac o wasanaethau iechyd sylfaenol neu gymunedol.
  • Roedd anabledd gan un ym mhob pump (20 y cant) o blant mewn angen.
  • Cafodd pob un o’r ffactorau gallu o rieni’n camddefnyddio sylweddau neu alcohol, cam-drin domestig a salwch meddwl rhieni eu cofnodi ar gyfer tua chwarter o blant mewn angen.
  • Roedd cyrhaeddiad plant mewn angen yn llawer llai na’r cyfartaledd ar gyfer holl ddisgyblion ar gyfer pob asesiad Cyfnod Allweddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.gwascymdeithasol@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu