Skip to content
Ystadegau

Amser a dreuliwyd yn adrannau damweiniau ac achosion brys GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 18 Ionawr 2018
  • Cyfnod dan sylw: Rhagfyr 2017
  • Diweddariad nesaf: 22 Chwefror 2018
Data am gleifion sy'n treulio llai na 4 awr a mwy na 12 awr nes eu derbyn, eu trosglwyddo neu eu rhyddhau.

Mae data misol yn cael eu cyhoeddi ar StatsCymru. Mae’r data hwn wedi eu crynhoi yn adroddiad misol ‘Crynodeb gweithgaredd a pherfformiad y GIG’ sy’n cynnwys data ar ystod o wasanaethau ac offeryn data ar-lein.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu