Skip to content
Ystadegau

Cynhyrchiant is-ranbarthol

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Ionawr 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2002-2015
  • Diweddariad nesaf: 7 Chwefror 2018
Mae adroddiad, a gyhoeddwyd gan y Swyddfa Ystadegau Gwladol, yn cynnwys data ar gyfer y rhanbarthau islaw lefel Cymru.

Mae'r amcangyfrifon Nomenclature of Territorial Units for Statistics 2 (NUTS2)

  • Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) fesul awr a weithiwyd (o’i gymharu â’r Deyrnas Unedig) yn Nwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn 84.3 y cant a 79.3 y cant o gyfartaledd y Deyrnas Unedig fesul awr a weithiwyd yn y drefn honno yn 2015. Rhwng 2014 a 2015, gostyngodd y GYC fesul awr a weithiwyd yng Nwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd 0.6 a 0.5 pwynt canran yn y drefn honno o’i gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig. Roedd dim newid yn Nwyrain Cymru.
  • GYC fesul swydd wedi’i llenwi (o’i gymharu â’r Deyrnas Unedig) yn Nwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn 82.7 y cant a 76.9 y cant o gyfartaledd y Deyrnas Unedig yn y drefn honno yn 2015. Rhwng 2014 a 2015, gostyngodd GYC fesul swydd wedi’i llenwi 0.6 pwynt canran yn Nwyrain Cymru o’i gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig, a gostyngodd GYC fesul swydd wedi’i llenwi 0.4 pwynt canran yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd.
  • Mae amcangyfrifon a gyhoeddwyd ym mis Rhagfyr 2016 yn dangos bod GYC y pen (o'i gymharu â'r Deyrnas Unedig) yn Nwyrain Cymru a Gorllewin Cymru a'r Cymoedd yn 84.0 y cant a 63.3 y cant o gyfartaledd y Deyrnas Unedig y pen yn y drefn honno yn 2015. Rhwng 2014 a 2015, cynyddodd GYC y pen yng Ngorllewin Cymru a'r Cymoedd 0.2 pwynt canran o’i gymharu â chyfartaledd y Deyrnas Unedig, tra cynyddodd yn Nwyrain Cymru 0.8 pwynt canran.

Mae'r amcangyfrifon Nomenclature of Territorial Units for Statistics 3 (NUTS3)

  • Powys oedd yr ardal NUTS3 gyda'r GYC isaf fesul awr a weithiwyd yn y Deyrnas Unedig yn 2015, a Gwynedd oedd y trydydd isaf (gyda 65.3 y cant a 71.3 y cant o gyfartaledd y Deyrnas Unedig yn y drefn honno). De Orllewin Cymru, Conwy a Sir Dinbych, ac Ynys Môn oedd y pedwerydd, pumed ac chweched isaf yn y Deyrnas Unedig (gyda 73.3, 74.4 a 74.6 y cant yn y drefn honno o gyfartaledd y Deyrnas Unedig). Y Cymoedd Canolog oedd yr ardal â’r safle uchaf yng Nghymru o ran NUTS3 (gyda 89.3 y cant o gyfartaledd y Deyrnas Unedig).
  • Powys oedd yr ardal NUTS3 gyda'r GYC isaf fesul swydd yng Nghymru yn 2015 (67.2 y cant o gyfartaledd y Deyrnas Unedig fesul swydd). Hi oedd yr trydydd  isaf yn y Deyrnas Unedig. Dilynwyd hyn gan Dde Orllewin Cymru, Gwynedd a Conwy a Sir Dinbych, sef y pedwerydd, pumed ac chweched isaf yn y Deyrnas Unedig (gyda 71.9, 72.2 a 72.2 y cant yn y drefn honno o gyfartaledd y Deyrnas Unedig fesul swydd). Sir Y Fflint a Wrecsam oedd yr ardal â’r safle uchaf yng Nghymru o ran NUTS3 (gyda 87.7 y cant o gyfartaledd y Deyrnas Unedig).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu