Skip to content
Ystadegau

Staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 30 Medi 2016
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys data am staff meddygol, deintyddol, nyrsio a bydwreigiaeth.

Chart yn dangos y nifer o staff a gyflogir yn uniongyrchol gan Y GIG yng Nghymru pob blwyddyn rhwng 1996 a 2016, yn ôl grŵp staff. Mae’r chart yn dangos fod ers 1996 mae'r nifer y staff cyfwerth ag amser llawn wedi cynyddu o 42.6% a 3.2% yn y flwyddyn ddiweddaraf.

Rhwng 30 Medi 2015 a 30 Medi 2016 (o ran niferoedd cyfwerth llawn amser)

  • Bu cynnydd o 2,330 (3.2%) yn nifer staff y GIG a gyflogir yn uniongyrchol i 76,288.
  • Bu cynnydd o 113 (1.8%) yn y staff meddygol a deintyddol i 6,233.
  • Bu cynnydd o 66 (2.9%) yn nifer ymgynghorwyr meddygol a deintyddol ysbytai i 2,369.
  • Bu cynnydd o 704 (2.5%) yn nifer y staff nyrsio, bydwreigiaeth ac ymwelwyr iechyd i 29,388.
  • Bu cynnydd o 457 (3.8%) yn nifer y staff gwyddonol, therapiwtig a thechnegol i 12,429.
  • Bu cynnydd o 846 (5.4%) yn nifer y staff gweinyddol ac ystadau i 16,570.
  • Bu cynnydd o 210 (1.8%) yn nifer y staff arall (yn cynnwys cynorthwywr gofal iechyd, staff cymorth a staff ambiwlans) i 11,669.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu