Skip to content
Ystadegau

Absenoldeb oherwydd salwch y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 15 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter yn diweddu Mehefin 2017
  • Diweddariad nesaf: 14 Chwefror 2018
Adroddiad chwarterol sy'n cyflwyno data ar gyfraddau absenoldeb salwch y staff a gyflogir yn uniongyrchol gan y GIG.

Pwyntiau allweddol

  • Roedd y gyfradd absenoldeb oherwydd salwch yn 4.7 y cant, gostyngiad o fod yn 4.8 y cant ar gyfer yr un cyfnod yn 2016.
  • Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru oedd â’r gyfradd absenoldeb oherwydd salwch uchaf, 6.4 y cant.
  • Ymddiriedolaeth GIG Felindre oedd â’r gyfradd absenoldeb oherwydd salwch isaf, 3.4 y cant.
  • Y grŵp staff ambiwlans oedd â’r gyfradd absenoldeb oherwydd salwch uchaf, 6.9 y cant.
  • Y grŵp staff Meddygol a Deintyddol oedd â’r gyfradd absenoldeb oherwydd salwch isaf, 1.5 y cant.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu