Skip to content
Casglu Data

Cyllideb cyfrif refeniw - Casglu data

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 6 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2017-18
Costau rhedeg gwasanaethau awdurdodau lleol yw gwariant refeniw megis staffio, gwres, golau a glanhau, ynghyd â'r gwariant ar nwyddau a gwasanaethau a ddefnyddir o fewn y flwyddyn.

 

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu