Skip to content
Ystadegau

Proffil rhanbarthol marchnad lafur ac economaidd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 31 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: 1999 i Mehefin 2017
  • Diweddariad nesaf: 31 Ionawr 2018
Adroddiadau chwarterol sy'n ymdrin â phynciau amrywiol megis cyflogaeth, anweithgarwch economaidd, nifer sy'n hawlio budd-daliadau ac enillion.

Mae'r datganiad diweddaraf yn cynnwys data newydd ynghylch:

  • Lefelau a chyfraddau cyflogaeth, diweithdra ac anweithgarwch economaidd (blwyddyn hyd at Mehefin 2017).
Mae’r dyddiadau ‘diweddariad nesaf’ a welir trwy’r bwletin yn ymwneud â pryd y bydd data newydd ar gyfer y set data yn cael ei gyhoeddi. Bydd StatsCymru yn dal i gael ei ddiweddaru ar yr amser yma, a gellir dod o hyd iddo drwy’r dolenni a ddarparwyd.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.economi@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu