Skip to content
Ystadegau

Trafnidiaeth rheilffyrdd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 9 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am fynediad i orsafoedd, digwyddiadau ar drenau, marwolaethau ar reilffyrdd a throsedd.

Pwyntiau allweddol

  • Mae nifer y teithiau yng Nghymru gan deithwyr rheilffordd wedi’i cynyddu dros y degawd diwethaf.
  • Roedd 30.31 miliwn o deithiau gan deithwyr rheilffordd a gychwynnodd neu a ddiweddodd yng Nghymru yn 2015-16, sef cynnydd o 3.36 y cant o'i gymharu â'r flwyddyn flaenorol. Roedd dros ddwy traen (68 y cant) o'r teithiau hyn o fewn Cymru.
  • Mae siwrneiau gan deithwyr rheilffordd o fewn Cymru wedi’i cynyddu'n flynyddol gyda thua 20.7 miliwn o deithiau yn cael eu hadrodd yn 2015-16, sy'n gynnydd o 3.7 y cant o’i gymharu â’r ffigyrau 2014-15.
  • Yn 2015, adroddwyd 1 farwolaeth rheilffordd o ganlyniad i dresmasu yng Nghymru. Nid yw hyn yn cynnwys hunanladdiadau oherwydd nid yw’r rhain bellach yn cael eu hadrodd i’r swyddfa ffyrdd a rheilffyrdd.
  • Adroddwyd 1,215 o droseddau hysbysadwy ar reilffyrdd Cymru yn 2015-16, cynnydd o 4 y cant ers y flwyddyn flaenorol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu