Skip to content
Ystadegau

Defnydd Gorsafoedd Rheilffordd

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 10 Mai 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
Adroddiad sy'n cymharu defnydd o orsafoedd trenau, ar gyfer pob gorsaf fesul llinell neu lwybr.

Pwyntiau allweddol

  • Yn 2015-16 oedd na tua 222 o orsafoedd rheilffordd yng Nghymru.
  • Cafwyd cynnydd blynyddol o 3.5 y cant yn nifer y cofrestriadau gorsafoedd/allanfeydd yng Nhymru yn 2015-16 o gymharu â’r llynedd.
  • Mae orsaf Caerdydd Canolog yn parhau I fod yr orsaf brysuraf yng Nghymru gydag chwarter o’r holl gofnodion/allanfon (12.7m yn 2015-16).
  • O’r 20 o orsafoedd prysuraf yng Nhgymru, mae hanner yn rhat o’r rhywdwaith Valley Lines heb gynnwys Caerdydd Canolog a heol y Ffrenhines Caerdydd a tri yng Ngogledd Cymru yn y Rhyl, Bangor a Wrecsam Cyffredinol.
  • Defnydd orsaf reilffordd yng Nghymru yn cyfrif an oddeutu 1.7 y cant o gyfanswm y DU.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu