Skip to content
Ystadegau

Cerbydau Gwasanaeth cyhoeddus

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 16 Mawrth 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
  • Diweddariad nesaf: Chwefror 2018
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am wasanaethau bysiau, tocynnau bws, amlder bysiau a thacsis.

Pwyntiau allweddol

  • Mae’r nifer o deithiau ar fysiau wedi gostwng yn gyson yng Nghymru a gweddill Prydain Fawr dros y blynyddoedd diwethaf. Parhaodd y duedd hon yng Nghymru yn 2015-16 er gyda gostyngiad llai nag a welwyd yn ystod y blynyddoedd diwethaf.
  • Mae diwydiant bysiau lleol yng Nghymru yn cyflogi 4,990 o staff gyda 2,700 o gerbydau ar waith yn ystod y flwyddyn ariannol 2015-16.
  • Yn ystod y flwyddyn cynhaliwyd 100.5 miliwn o deithiau ar fysiau lleol a deithiodd 103.9 miliwn o gilometrau cerbyd.
  • Cynyddodd prisiau tocynnau bws yng Nghymru o 0.4 y cant o'i gymharu gyda'r flwyddyn flaenorol, ond pan fydd wedi'i haddasu ar gyfer chwyddiant (termau real) adroddwyd gostyngiad o 1.1 y cant yn hytrach na chynnydd.
  • O holl deithiau teithwyr bws ym Mhrydain fawr, digwyddodd 2.0 y cant ohonynt yng Nghymru.
  • Yng Nghymru, trwyddedwyd 5,144 o dacsis a dros 4,146 o gerbydau hurio preifat gan awdurdodau lleo.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu