Skip to content
Ystadegau

Damweiniau ffyrdd cerddwyr

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 27 Ebrill 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015
Adroddiad blynyddol sy'n cynnwys gwybodaeth am oedran a rhyw, y sawl a gafodd ddamwain, y math o ffordd, terfyn cyflymder, lleoliad y cerddwyr pan gafodd ei daro, y math o gerbyd ac amser y ddamwain.

Pwyntiau allweddol

Pob anafusion cerddwyr

  • Yn 2015, cafodd 207 o gerddwyr eu lladd neu anafu’n ddifrifol (KSI) a chafwyd 641 o anafusion a’u dosbarthwyd fel mân anafusion.

Plant (oedran 0 -15) anafusion cerddwyr

  • Mae nifer y plant KSI anafusion cerddwyr yn dod i gyfanswm 44 yn 2015.
  • Mae nhw yn cyfrif un rhan o dair o’r holl anafusion cerddwyr.
  • Maent yn gysylltiedig â theithiau i'r ysgol ac oddi gyda niferoedd y damweiniau gan gyrraedd uchafbwynt o tua 8am a 3pm yn ystod yr wythnos.
  • Roedd 2 marwolaeth ymysg cerddwyr a oedd yn blant yn 2015, y cyntaf ers 2011.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu