Skip to content
Ystadegau

Damweiniau beicwyr pedal

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 5 Ebrill 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015
  • Diweddariad nesaf: 25 Ionawr 2018
Adroddiad sy'n cynnwys gwybodaeth am oedran a rhyw y sawl a gafodd ddamwain, y math o ffordd, terfyn cyflymder, ac amser y ddamwain.

Pwyntiau allweddol

  • Rhwng 2000 a 2010, mae nifer y rhai a gafodd eu lladd neu’u hanafu’n ddifrifol wedi amrywio rhwng 61 ac 84 bob blwyddyn, ac yn 2011 cynyddodd hyn i 118 o anafusion. Mae’r ffigurau diweddaraf yn dangos gostyngiad bach ar 2014 i 123 yn 2015.
  • Dynion yw mwyafrif yr anafusion beicwyr pedal. Rhwng 2004 a 2015 roedd 86 y cant o’r holl anafusion yn ddynion.
  • Yn 2015, ffurfiodd rhai 30-49 oed y grŵp mwyaf o anafusion beicwyr pedal, yn cyfrif am 36 y cant o'r cyfanswm.
  • Bu gostyngiad o 63 y cant yn nifer yr anafusion beicwyr pedal oedd yn blant rhwng 2004 a 2015, o 203 yn 2004 i 75 yn 2015. Dros yr un cyfnod gwelwyd gostyngiad yn nifer y plant a gafodd eu hanafu’n ddifrifol neu’u lladd o 23 i 16.
  • O’r holl feicwyr a gafodd eu hanafu’n ddifrifol neu’u lladd, bu gostyngiad yn y gyfran ohonynt oedd yn blant o 35 y cant yn 2004 i 13 y cant yn 2015.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.trafnidiaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu