Skip to content
Ystadegau

Cyllidebau Rhaglenni Gwariant y GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 26 Ebrill 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2015-16
Adroddiad blynyddol sy'n cyflwyno gwariant wedi'i ddadansoddi yn ôl rhaglen gofal, gan gynnwys gwasanaethau gofal sylfaenol, megis meddygon teulu a deintyddion, yn ogystal â gofal eilaidd, megis ysbytai.

Pwyntiau allweddol

  • Cyfanswm y gwariant ar gyfer holl gategorïau y gyllideb oedd £6,117.7 miliwn neu £1,974.03 y pen o’r boblogaeth.
  • Roedd gwariant yn 2015-16 yn 5.4 y cant yn uwch na gwariant yn 2014-15.
  • Y categori sengl mwyaf o dan raglen y gyllideb oedd gwariant ar broblemau iechyd meddwl, oedd yn cyfrif am 11.2 y cant o’r cyfanswm.
  • Roedd gwariant y pen o’r boblogaeth, ar raglenni clinigol, yn  amrywio o £10.65 ar broblemau clyw i £220.40 ar broblemau iechyd meddwl.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
E-bost: ystadegau.iechyd@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu