Skip to content
Ystadegau

Galw iechyd Cymru

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 25 Hydref 2017
  • Cyfnod dan sylw: Chwarter sy'n dod i ben 30 Medi 2017
  • Diweddariad nesaf: 31 Ionawr 2018
Adroddiad chwarterol sy'n dangos nifer yr ymholiadau a gafodd eu trin, gan gynnwys cyswllt dros y ffôn ac ar-lein.

Mae’r pyramid poblogaeth yn dangos bod y nifer uchaf o alwadau i Galw Iechyd Cymru fesul 1,000 o bobl yng Nghymru yn berthnasol i gleifion o dan 1 mlwydd oed. Gwelwyd cyfraddau uchel ar gyfer plant o oedran 1-4 mlwydd oed, pobl yn eu hugeiniau a thridegau cynnar a phobl 80 oed a throsodd.

Pwyntiau allweddol

  • Gwnaed 68,529 o alwadau i Galw Iechyd Cymru, roedd 61,089 (89%) o’r rhain i’r prif rif 0845.
  • Atebwyd 52,579 o alwadau gan Galw Iechyd Cymru, roedd 47,298 (90%) o’r rhain i’r prif rif 0845.
  • Atebwyd 602 o alwadau (allan o 605 oedd wedi eu gwneud) gan alwyr oedd eisiau’r dewis o’r alwad fod yn Gymraeg (tua 1.1% o’r holl alwadau a atebwyd).
  • Cafodd 743 o ymholiadau ar-lein eu gwneud i’r gwasanaeth ymholiadau ar y we, 3% mwy na’r nifer (719) yn y chwarter Gorffennaf i Medi 2011
  • Cafwyd 890,521 o ymweliadau i’r wefan Galw Iechyd Cymru, mwy na 4 gwaith yn fwy na’r nifer yn y chwarter Gorffennaf i Medi 2011 (213,117).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu