Skip to content
Ystadegau

Gwasanaethau deintyddol GIG

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016-17 a Ebrill i Mehefin 2017
Data yn cynnwys gwybodaeth am nifer y cleifion sy’n derbyn triniaeth ddeintyddol ar y GIG, y math o driniaeth a ddarparwyd a’r nifer o ddeintyddion GIG.

Ebrill i Mehefin 2017

Dyddiad rhyddhau: 29 Tachwedd 2017

Cyhoeddwyd data ar StatsCymru.

2016-17

Dyddiad rhyddhau: 31 Awst 2017

Pwyntiau allweddol

Gweithgarwch rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017

  • Cafodd cyfanswm o ychydig dros 5 miliwn uned o weithgarwch deintyddol (UDA) eu cynnal yn 2016-17; cynydd o 1.6 y cant o’i gymharu â 2015-16. Roedd hyn yn cynrychioli bron i 2.4 miliwn o gyrsiau unigol o driniaeth (CoT) deintyddol o dan y GIG, gostyngiad o 1.8 y cant o’i gymharu â 2015-16.

Nifer y cleifion a gafodd eu trin yn y 24 mis cyn 31 Mawrth 2017

  • Cafodd 1.7 miliwn o gleifion eu cofnodi fel rhai a gafodd driniaeth yn y 24 mis cyn 31 Mawrth 2017. Cafodd 52.2 y cant o'r boblogaeth sy'n oedolion eu trin, gostyngiad bychan o’r cyfnod blaenorol; ynghyd â 65.8 y cant o'r boblogaeth sy’n blant, cynydd ychydig o’r cyfnod blaenorol.

Y gweithlu rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017

  • Roedd 1,475  o ddeintyddion wedi cofnodi gweithgarwch o dan y GIG rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017. Cyfatebai hyn â 4.7 deintydd ar gyfer pob 10,000 o’r boblogaeth, yr un peth â’r flwyddyn flaenorol.

Taliadau cleifion rhwng 1 Ebrill 2016 a 31 Mawrth 2017

  • Roedd 44.9 y cant o’r holl CoT ar gyfer oedolion a oedd yn talu. Cyfanswm y taliadau gan gleifion oedd £34.7 miliwn. Mae hyn yn gynnydd o 4.5 y cant o’i gymharu â £33.2 miliwn a dalwyd gan gleifion yn 2015-16.

Gwybodaeth bellach

Mae data chwarterol ar gael ar StatsCymru a cyhoeddir adroddiad yn flynyddol.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.iechyd@llyw.cymru

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu