Skip to content
Ystadegau

Canlyniadau Profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol a'r hawl i brydau am ddim

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 28 Chwefror 2017
  • Cyfnod dan sylw: 2016
  • Diweddariad nesaf: Chwefror 2018
Data sy’n cyflwyno canlyniadau profion cyfanredol ar gyfer pob disgybl ym mlynyddoedd 2 i 9.

Mae hyn yn ategu allbynnau tebyg eraill yn edrych ar yr asesiadau athrawon a chanlyniadau CA4  ac absenoldeb gan hawl i gael prydau ysgol am ddim.

Mae’r prif ganlyniadau o'r profion cenedlaethol darllen a rhifedd 2016 yn cael eu cyhoeddi ym mis Awst 2016. Mae'r Atodiad i'r datganiad hwn yn cynnwys gwybodaeth cefndir ac ansawdd pwysig ar gyfer y profion a dylid ei ddarllen ar y cyd â'r data yn y datganiad hwn.

Cymaroldeb

Mae sgorau safonedig yn darparu mesur o berfformiad cymharol yn unig. Mae’r canlyniadau ar gyfer pob grŵp blwyddyn a phrofi wedi'u safoni yn annibynnol bob blwyddyn. Felly, ni all y data yn y datganiad hwn gael ei ddefnyddio i gymharu perfformiad cymharol o ddisgyblion rhwng y gwahanol brofion. Nodwch gan fod y data wedi'u safoni yn annibynnol bob blwyddyn, ni ellir cymharu’r canlyniadau dros amser.

Canlyniadau allweddol ar gyfer 2016

  • Ar y cyfan, mae perfformiad disgyblion sydd â hawl i brydau ysgol am ddim (eFSM) yn is na disgyblion sydd ddim a’r hawl ym mhob un o’r profion cenedlaethol.
  • Mae disgyblion eFSM o gwmpas tair gwaith yn llai tebygol i gyflawni sgôr safonedig o fwy na 115 yn y profion cenedlaethol.
  • Mae disgyblion eFSM mwy na dwywaith mwy tebygol o gyflawni sgôr safonedig o lai na 85 yn y profion cenedlaethol.
  • Mae’r bwlch yn sgorau safonedig rhwng 85 a 115 yn amrywio rhwng 3 a 6 pwynt canran dros wahanol brofion, ac mae’n llai na’r bwlch yn yr amrediadau o sgorau is neu uwch.

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.ysgolion@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu