Skip to content
Ystadegau

Ystadegau marwolaeth

Bookmark and Share

Farwolaethau i breswylwyr yng Nghymru: Ffynonellau ystadegau

Mae’r erthygl ystadegol hon yn darparu crynodeb o’r ystadegau a gyhoeddir yn rheolaidd ar farwolaethau i breswylwyr yng Nghymru.

Mae’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (SYG) yn gyfrifol am gasglu a chyhoeddi ystadegau swyddogol ar farwolaethau i breswylwyr yng Nghymru a Lloegr. Seiliwyd yr rhain ar wybodaeth a gesglir pan yn cofrestru marwolaeth. Mae’r SYG yn cyhoeddi amryw o ddatganiadau ystadegol ar y pwnc yma drwy gydol y flwyddyn, sawl un yn cynnwys data ar gyfer Cymru.

Mae’r erthygl ystadegol hon yn darparu trosolwg o gynnwys yr allbynnau o ran data ar gyfer Cymru. Mae’n cynnwys rhestr o’r prif allbynnau, pryd eu cyhoeddir, pa wybodaeth y maent yn cynnwys ar gyfer Cymru, a dolen i’r allbwn. Mae hefyd yn darparu manylion cefndir ychwanegol ar ansawdd, methodoleg, a ffynonellau eraill o wybodaeth.  


Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 029 2082 3332
E-bost: stats.healthinfo@wales.gsi.gov.uk

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu