Skip to content
Ystadegau

Amcangyfrifon canol blwyddyn o'r boblogaeth

Bookmark and Share
  • Dyddiad rhyddhau: 22 Mehefin 2017
  • Cyfnod dan sylw: 1 Gorffennaf 2015 i 30 Mehefin 2016
Mae’r amcangyfrifon canol blwyddyn yn cyfeirio i’r boblogaeth ar 30 Mehefin o’r flwyddyn a gyfeiriwyd ati ac fe’u cyhoeddir yn flynyddol.

Rhain yw’r set swyddogol o amcangyfrifon poblogaeth am y DU a’i wledydd cyfansoddol, rhanbarthau a siroedd Lloegr, ac awdurdodau lleol a’u ardaloedd cyfwerth. Seiliwyd y bwletin yma ar y data ar gyfer Cymru yn natganiad cyntaf amcangyfrifon canol-2016 y DU.

Pwyntiau allweddol

  • Ar 30 o Fehefin 2016 amcangyfrifwyd yr oedd 3,113,000 o bobl yn byw yng Nghymru.
  • Amcangyfrifwyd fod mwy o bobl 65 oed neu’n hyn yn byw yng Nghymru (635,000) na phlant oed 0 i 15 (557,000).

Cyswllt

Llinell Ymholiadau Cyffredinol
Ffôn: 0300 025 5050
Ebost: ystadegau.poblogaeth@cymru.gsi.gov.uk

Cyfryngau
Ffôn: 0300 025 8099

Manylion

y wybodaeth ddiweddaraf @ystadegaucymru@ystadegaucymru Cofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyrCofrestrwch i dderbyn ein cylchlythyr
Rhannu